Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen tilbyder vore erhvervskunder en erhvervsrådgivning, hvor der etableres en tæt, løbende kontakt mellem virksomhed og advokat. Vi fungerer således som virksomhedens ”juridiske” afdeling til løsning af alle forhold af juridisk karakter.
Vores erfaringsgrundlag bygger på såvel landbrug, mindre næringsdrivende og større selskaber, og vi kan tilbyde rådgivning til etablering af virksomhed, vurdering af valg af driftsform, generationsskifte-muligheder m.m.
Vi sørger for etablering af ApS, A/S, samt oprettelse af interessentskabskontrakter. I forbindelse med selskabs- og virksomhedsstiftelse, rådgiver vi om oprettelse af fornødne lejekontrakter, ansættelsesaftaler, købsaftaler, gældsbreve, pantebreve, aktionær- og anpartshaveroverenskomster (ejeraftaler) mv. Vi tilbyder en fleksibel erhvervsrådgivning, når behovet opstår.